ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden  Algemene boekingsovereenkomst en  Gebruikersovereenkomst  

Welkom bij de Mauritius Travel BV website ( de “Website”). Van Mauritius Travel BV’s Diensten kan slechts gebruik worden gemaakt door Klanten die eerst kennis hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden in hun geheel en die deze voorwaarden zonder voorbehoud hebben aanvaard.  Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 juli 2006. Deze website wordt slechts aangeboden voor het assisteren van klanten bij het verzamelen van reisinformatie, het bepalen van beschikbaarheid van reisgerelateerde producten en diensten, het maken van legitieme reserveringen of transacties bij de dienstverleners, en voor geen enkele andere doelen. De termen “wij”, “ons”, “Mauritius Travel BV”, “Mauritius Travel BV” verwijst naar de Nederlands besloten vennootschap en onze dochtermaatschappijen. De term “u”, “Customer”, “klant”, “reiziger” verwijst naar de klant die deze website gebruikt en of die een reservering maakt of offerte aanvraagd via deze website, of via onze callcenter.Door het gebruik van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met alle artikelen en voorwaarden zoals die hieronder worden beschreven. Leest u de algemene voorwaarden aandachtig.Indien u een van onderstaande artikelen niet accepteert, dan dient u deze website niet te gebruiken. Bezoekt u deze pagina regelmatig teneinde van de meest recente versie van de algemene voorwaarden en gebruikersvoorwaarden  op de hoogte te zijn. Wij behouden ons het recht om deze Algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafaankondiging, te wijzigen, en door uw gecontinueerde gebruik van deze website geeft u aan akkoord te gaan met de gewijzigde Algemene voorwaarden.  

Artikel 1. Definities en werkingssfeer
1.1. DefinitiesDe volgende definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud of het meervoud.“Mauritius Travel” of “Mauritius Travel BV”  betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mauritius Travel BV, kantoor hebbend te Lagunesingel 9, 6642 ER Beuningen Nederland“Klant” of “U” betekent een Klant die de website bezoekt en of die een of meer van de op de Website aangeboden Diensten reserveert, bestelt en / of koopt, hetzij via de website of via de Mauritius Travel BV callcentre.“Dienstverlener” betekent een luchtvaartmaatschappij, hotel, autoverhuurbedrijf en verzekeringsmaatschappij..“Website” betekent de website www.mauritiustravel.com, www.mauritiustravel.nl, www.mauritiustravel.de of www.mauritiustravel.be.“Dienst” betekent een op de Website aangeboden dienst, zoals het boeken en offreren van vervoersdiensten, accommodatiediensten, autoverhuurdiensten en pakketreizen.“Algemene Voorwaarden” betekent deze algemene boekings- en gebruiksvoorwaarden.“Bijzondere Voorwaarden” betekent de voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van de Dienstverleners waarmee de Klant separaat akkoord is gegaan, ook wel aangeduid als “regels en voorwaarden” op de website.
1.2. WerkingssfeerVan Mauritius Travel BV’s Diensten kan slechts gebruik worden gemaakt door Klanten die eerst kennis hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden in hun geheel en die deze voorwaarden zonder voorbehoud hebben aanvaard. Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 juli 2006. Deze website wordt slechts aangeboden voor het assisteren van klanten bij het verzamelen van reisinformatie, het bepalen van beschikbaarheid van reisgerelateerde producten en diensten, het maken van legitieme reserveringen of transacties bij de dienstverleners, en voor geen enkele andere doelen. De termen “wij”, “ons”, “Mauritius Travel BV”, “Mauritius Travel BV” verwijst naar de Nederlands besloten vennootschap en onze dochtermaatschappijen. De term “u”, “Customer”, “klant”, “reiziger” verwijst naar de klant die deze website gebruikt en of die een reservering maakt via deze website, of via onze callcenter.Door het gebruik van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met alle artikelen en voorwaarden zoals die hieronder worden beschreven. Leest u de algemene voorwaarden aandachtig.Indien u een van onderstaande artikelen niet accepteert, dan dient u deze website niet te gebruiken. Bezoekt u deze pagina regelmatig teneinde van de meest recente versie van de algemene voorwaarden en gebruikersvoorwaarden  op de hoogte te zijn. Wij behouden ons het recht om deze Algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafaankondiging, te wijzigen, en door uw gecontinueerde gebruik van deze website geeft u aan akkoord te gaan met de gewijzigde Algemene voorwaarden.Mauritius Travel BV biedt de mogelijkheid reisdiensten te boeken en offertes aan te vragen op de site, in het bijzonder pakketreizen, vliegtickets, accommodatie, autoverhuur en reisverzekeringen. Mauritius Travel BV handelt namens en in naam van verschillende Dienstverleners, te weten vliegmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, hotels en verzekeringsmaatschappijen. Deze algemene boekings- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en leveren van de Diensten.Het aanbieden en leveren van Diensten is ook onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverleners. Aanvaarding door de Klant van de Bijzondere Voorwaarden vindt plaats op het moment van het daadwerkelijk plaatsen van een bestelling.De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, hoewel zulke aanpassingen niet van toepassing zijn op bestellingen die reeds zijn aanvaard door Mauritius Travel BV namens de betrokken Dienstverlener(s). Het is derhalve van essentieel belang dat de Klant de Algemene Voorwaarden leest op het moment van het plaatsen van zijn/haar bestelling, teneinde op de hoogte te zijn van de van kracht zijnde bepalingen.  

Artikel 2. Reserveringen en offertes aanvragen via de website
2.1. Juridische bevoegdheid van de klantDe Website helpt de Klant bij het vinden van reisproducten en bij het maken van de gewenste reserveringen, en bemiddelt bij de daarmee gemoeide transacties met de Dienstverleners. Door het gebruik van deze website verklaart de klant dat de klant 1) tenminste 18 jaar oud is, 2) juridisch bevoegd is om contractuele verbintenissen aan te gaan, 3) deze Website zal gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden, 4) alleen offerte zal aanvragen of reserveringen zal maken voor hem of haarzelf of voor anderen voor wie de klant rechtens gemachtigd is om reserveringen te maken, 5) alleen informatie zal verstrekken die correct, up to date en compleet is.De Klant is financieel aansprakelijk voor zijn / haar activiteiten op deze Website, met inbegrip van mogelijk gebruik van zijn / haar klantnaam en wachtwoord. Hij / zij garandeert dat de op de Website ingevulde informatie over hem / haar correct, up to date en compleet is.Enig gebruik van de Website dat frauduleus is of in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden is reden voor weigering van toegang van de Klant tot de door de Dienstverleners aangeboden Diensten of tot de andere functionaliteiten van de Website. In geval van enig gebruik van de Website dat frauduleus kan zijn of in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden behoudt Mauritius Travel BV het recht voor om gemaakte reserveringen binnen 24 uur te annuleren.  
2.2 Verboden activiteitenDe inhoud en informatie van deze website ( inclusief, maar niet beperkt tot, tarieven en beschikbaarheid van reis diensten) als ook de infrastructuur die gebruikt wordt om dergelijke inhoud en informatie te verschaffen, is eigendom van Mauritius Travel BV, onze dienstverleners, en onze partners.Terwijl u beperkte kopies zult uitdraaien van uw reisschema ( of andere gerelateerde documenten) voor reizen of services geboekt via deze website, gaat u akkoord om op geen enkele wijze te wijzigen, kopieren, distribueren, verzenden, te tonen, uit te voeren, reproduceren, publiceren, licenseren, afleiden werk uit, overzetten of verkopen of wederverkopen van enige informatie, software, producten, beeldmaterialen, teksten, codes en services verkregen van of door deze website. Verder gaat u akkoord om op geen enkele wijze :1. Deze website of zijn inhoud te gebruiken voor commerciele doelen, behoudens uw eigen reserveringen2. Enig frauduleuse of valse reservering te maken3. De website of zijn inhoud te monitoren, kopieren middels een robot, spider, scraper of enig ander geautomatiseerde middel of handmatig process voor elk doel behoudens de schriftelijke bevestiging van Mauritius Travel BV.4. De beperkingen in de robot exclusion headers te overtreden op deze website of enig ander maatregel te bypassen welke is opgeworpen om u een beperkte toegang te geven tot deze website5.  Handelingen te verrichten welke naar de mening van Mauritius Travel BV een onredelijke en disproportionele grote load geven op onze infrastructure.6. Te deeplinken naar onze website , inclusief alle opgenomen reserveringspaden, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming7. “frame”, “mirror” of op alle andere wijzen betrekken enig gedeelte van deze website in een andere website zonder onze schriftelijke toestemming.  
2.3. Regels en voorwaarden van de Dienstverlener en beperkingenAparte regels en voorwaarden zullen van toepassing zijn op de reservering en koop van reisgerelateerde zaken en diensten door de Klant. Deze regels en voorwaarden van de vliegmaatschappij, hotel, autoverhuurbedrijf en verzekeringsmaatschappij zullen u beschikbaar gesteld worden wanneer u definitief reserveert. Indien deze seperate regels en voorwaarden niet beschikbaar zijn voor de Klant, dan dient de Klant rekening te houden dat vliegticketreservering en hotelreservering niet wijzigbaar is en dat de annuleringskosten 100% van het totaalbedrag bedragen.U dient deze regels en voorwaarden zeer aandachtig te lezen. U verklaart akkoord te gaan met deze regels en voorwaarden opgesteld door de desbetreffende vliegmaatschappij en of hotel. U verklaart tevens akkoord te gaan met, niet beperkt tot, betaling van alle bedragen welke van toepassing zijn op uw reservering. U dient rekening te houden dat sommige hotels vereisen dat u hun aansprakelijksheidovereenkomst bij check in of check out ondertekent. U accepteert dat enige inbreuk op de regels en voorwaarden van de dienstverlener zou kunnen resulteren in annulering van uw reservering(en), toegangsweigering tot het reisproduct, verlies van reeds betaalde reissommen, en in de mogelijkheid dat Mauritius Travel BV u kan belasten voor de kosten welke Mauritius Travel BV maakt als gevolg van bovengenoemd inbreuk.  
2.4 ReserveringenDe bevestiging van de reservering, die de essentiële elementen zoals de omschrijving van de bestelde Dienst(en) en de prijs samenvat, wordt aan de Klant verzonden per e mail, post of fax, niet later dan tien dagen na de reserveringsdatum. Indien de Klant geen bevestigingsemail heeft ontvangen binnen 4 dagen na het plaatsen van de bestelling, dient hij / zij contact op te nemen met de afdeling Klantenservice via het emailadres info@mauritiustravel.nlAnnuleringen of verzoeken tot aanpassing dienen te worden verzonden info@mauritiustravel.nl. Bij het ontbreken van seperate voorwaarden en regels, of specifieke bepalingen in deze voorwaarden en regels van de vliegmaatschappij of hotel,  zal voor een door de Klant geïnitieerde aanpassing (wijziging van vertrek- of retourdatum, reisschema’s) of annulering 100% van de prijs daarvan in rekening worden gebracht door Mauritius Travel BV.Restitutie wordt niet verleend zonder voorafgaande instemming van de betrokken Dienstverlener. In het geval een terugbetaling aan de Klant wordt verleend, zullen de eerder betaalde bedragen worden teruggeboekt naar het rekeningnummer of creditcard waarvan bij de bestelling gebruik is gemaakt. Boekingskosten en eventueel afgesloten verzekeringen komen niet voor restitutie in aanmerking.Als een ticket opnieuw wordt afgegeven of een nieuwe reservering wordt geplaatst volgend op een annulering of door de Klant geïnitieerde aanpassing, kan de prijs van het nieuwe ticket of de nieuwe reservering hoger zijn dan de prijs van het eerste ticket of de eerste reservering.Iedere vertraging die het inchecken onmogelijk maakt zal de Klant niet ontslaan van zijn financiële verplichtingen die staan beschreven in deze voorwaarden of in de seperate voorwaarden en regels van de vliegmaatschappij, hotel, autoverhuurbedrijf of verzekeringsmaatschappij.  
2.5. Kennisgeving en verkrijging van reisdocumentenDe reisdocumenten die worden verstrekt voor een via de Website bestelde Dienst worden:• geleverd aan het door de Klant bij zijn / haar reservering aangegeven emailadres, of• indien fysieke reisdocumenten worden verstrekt, verzonden naar het door de Klant bij zijn / haar reservering opgegeven afleveradres.In het geval dat de levering van tickets of reisvouchers onmogelijk is door een fout van de Klant bij het invullen van zijn / haar persoonlijke gegevens, zullen noch de betrokken Dienstverlener(s) noch Mauritius Travel BV aansprakelijk zijn.Indien het naar inzicht van Mauritius Travel BV niet mogelijk is om een physieke ticket op tijd te laten leveren op het adres van de klant, behoudt Mauritius Travel BV het recht om de reservering kosteloos te annuleren.  
2.6. BewijsHet wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, behoudens in het geval van een ernstige tekortkoming zijdens Mauritius Travel BV of de Dienstverleners, de in de informatiesystemen van Mauritius Travel BV en / of haar Dienstverleners opgeslagen gegevens bewijskracht hebben met betrekking tot door de Klant geplaatste reserveringen. Op computers of elektronische dragers opgeslagen gegevens vormen geldig bewijs, en zullen derhalve onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht toelaatbaar zijn als een fysiek schriftelijk document.
2.7 Prijzen op websiteDe klant houdt rekening dat in de op de website getoonde prijzen,reisschema's en offertes onvolkomenheden of incorrecte tarieven vermeld kunnen zijn. Mauritius Travel BV behoudt het recht om deze fouten aan te passen en de correcte bedragen te factureren aan de klant, mits de klant hiermee akkoord gaat. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat, dat wordt de reis, offerte of reisschema kosteloos geannuleerd.  

Artikel 3. Diensten
Mauritius Travel BV handelt uitsluitend namens en in naam van de Dienstverleners met betrekking tot het aanbieden en leveren van alle Diensten.Het doel van het onderhavige artikel is details te verstrekken over de Diensten van de Dienstverleners ter informatie van de Klant. Deze details zijn niet uitputtend en vervangen niet de seperate regels en voorwaarden van de Dienstverleners.Behalve in het geval van juridische bepalingen die het tegendeel voorschrijven, kunnen deze details niet leiden tot enige binding of aansprakelijkheid zijdens Mauritius Travel BV.
3.1.1. LuchtvervoervoorwaardenLuchtvervoer is onderworpen aan de regels en voorwaarden van de Dienstverlenende luchtvaartmaatschappij.Het is de verantwoordelijkheid van de Klant te voldoen aan de instructies van de luchtvaartmaatschappijen, in het bijzonder met betrekking tot inchecktijden. Geadviseerd wordt voor het inchecken tenminste drie uur van tevoren aanwezig te zijn voor het vertrek van internationale vluchten en tenminste twee uur voor het vertrek van Europese of binnenlandse vluchten. De Klant wordt gewezen op de noodzaak voldoende tijd in acht te nemen, en rekening te houden met mogelijke vertragingen van reizen die een aansluiting bevatten, in het bijzonder wanneer dit een overstap naar een andere luchthaven omvat.Voor retourvluchten, ongeacht het type vlucht, is het vaak verplicht de retourvlucht bij de luchtvaartmaatschappij te herbevestigen niet later dan 72 uur voor de beoogde datum van de vlucht. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant zijn / haar retourvlucht te herbevestigen, indien dit nodig is. De desbetreffende maatschappij kan aangeven of herbevestiging nodig is. Voor open retourtickets wordt aangeraden de retourvlucht zo vroeg mogelijk te reserveren.De Klant wordt eraan herinnerd dat indien hij / zij een retourvlucht boekt en geen gebruik maakt van de heenvlucht, de luchtvaartmaatschappij het gehele ticket annuleert inclusief de retourvlucht.Vluchtgegevens, waaronder types vliegtuigen, vertrek- en aankomsttijden en vluchtnummers kunnen onderhevig zijn aan wijziging, zelfs na ontvangst door de Klant van de reisbevestiging.De Klant wordt eraan herinnerd dat luchtvaartmaatschappijen soms zwangere vrouwen weigeren naar hun beoordeling het vergevorderde stadium van de zwangerschap een risico meebrengt van een vroegtijdige bevalling tijdens de vlucht.Kinderen jonger dan 2 jaar krijgen geen eigen stoel toegewezen in het vliegtuig, tenzij de ouders voor een volledig aparte stoel willen betalen. Deze bepaling geldt slechts onder de voorwaarde dat de kinderen tijdens de gehele duur van de reis, zowel op de vertrekdatum als op de retourdatum, jonger zijn dan 2 jaar. Luchtvaartmaatschappijen bepalen dat kinderen die op de retourdatum ouder zijn dan 2 een retourticket dienen te hebben tegen kindertarief. Kosten die worden gemaakt als gevolg van het niet naleven door de Klant van deze regel komen niet voor terugbetaling in aanmerking en zijn voor rekening van de Klant.Kinderen die op de vertrekdag 11 jaar oud zijn en op de retourdatum 12 jaar oud zijn, dienen een volwassen ticket te boeken.Kinderen jonger dan 16 jaar zonder begeleiding worden niet vervoerd. Kinderen van 14 jaar of ouder dienen een eigen identiteitsbewijs bij zich te dragen.  
3.1.2. Administratieve voorschriften en / of gezondheidsvoorschriftenHet is de verantwoordelijkheid van de Klant zich te informeren over deze voorschriften, eraan te voldoen en de daarbij betrokken kosten te betalen.De Klant wordt eraan herinnerd dat de meeste landen bepalen dat een paspoort geldig dient te zijn tot meer dan 6 maanden na de retourdatum.De Klant dient zich te informeren over mogelijke voorschriften met betrekking tot politie, douane- en gezondheid voor zijn / haar reis, zoals paspoort, nationale identiteitskaart, ouderlijke toestemming, visa, medische verklaringen, vaccinatieverklaringen, etc. De op de Website genoemde formaliteiten zijn gericht op Nederlandse burgers, en de informatie wordt slechts als indicatie verstrekt.Bovendien kunnen zich wijzigingen voordoen tussen de op de Website vermelde informatie en informatie ten tijde van vertrek. Mauritius Travel BV zal een klant niet informeren over wijzigingen in de vereiste voorschriften.Voor minderjarigen kunnen ook speciale formaliteiten gelden. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Klant om voorafgaand aan zijn/haar vertrek de consulaten en ambassades te raadplegen van de landen die worden bezocht of waar doorheen wordt gereisd teneinde zich te informeren over mogelijke administratieve of medische formaliteiten die dienen te worden uitgevoerd.Mogelijke consequenties van het niet naleven door de Klant van administratieve en medische voorschriften, zoals het niet in staat zijn op de aangegeven datum te vertrekken, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.  
3.1.3. AansprakelijkheidDe Klant wordt eraan herinnerd dat de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor overlijden, persoonlijke letsel en voor andere schade normaliter wordt beperkt door het nationale recht of door een internationaal Verdrag voor luchtvervoer, of door de eigen regels en voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de luchtvaartmaatschappij.  
3.2 HotelclassificatieDe indicatie van het comfortniveau dat in de beschrijvingen op de Website wordt toegekend aan hotels komt overeen met een classificatie op basis van lokale standaarden in het land van verblijf, wat derhalve kan afwijken van Nederlandse normen. Mauritius Travel BV is niet in aansprakelijk voor enige incorrecte hotelclassificatie. Deze classificatie wordt slechts ter indicatie verstrekt. Het kan gebeuren dat, om technische redenen, om redenen van overmacht of door toedoen van een derde, het oorspronkelijk geboekte hotel wordt vervangen door een hotel van dezelfde categorie die soortgelijke diensten levert.  
3.3. VerzekeringenVerzekeringen maken geen deel uit van de op de Website genoemde prijzen voor de vluchten en hotels. Dientengevolge wordt de Klant aangeraden een verzekering af te sluiten die de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering dekt en een aanvullende polis die dekking biedt voor bepaalde bijzondere risico’s zoals repatriëringkosten in het geval van een ongeluk of ziekte. De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, worden op de Website slechts ter indicatie verstrekt. In het geval dat een verzekeringspolis wordt afgesloten, verzend de verzekeraar de polis naar de Klant. Claims dienen in overeenstemming met de polisvoorwaarden rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij te worden ingediend.  
4. BetalingenMauritius Travel BV stuurt na bevestiging de klant een factuur en reisbevestiging, met daarop vermeld alle details van de reis en de elementen die de klant heeft gereserveerd. Op deze factuur staan de betalingstermijnen van de geboekte reservering vermeld.


Artikel 5. Wisselkoersen
Wisselkoersen worden berekend op basis van verschillende openbare bronnen en worden slechts ter indicatie gegeven, aangezien deze van dag tot dag kunnen verschillen en niet dagelijks worden bijgewerkt. De correctheid van de aangegeven wisselkoersen wordt niet gegarandeerd. Het gebruik van deze wisselkoersen voor ander dan persoonlijk gebruik is verboden.  Aritkel 6 DisclaimerDE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES GEPUBLICEERD OP DEZE WEBSITE KUNNEN ONVOLKOMENHEDEN OF FOUTEN BEZITTEN, INCLUSIEF TARIEFSFOUTEN. IN HET BIJZONDER, Mauritius Travel BV, DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ( GEZAMENLIJK TE NOEMEN DE “ Mauritius Travel BV COMPANIES” EN DE PARTNERS, DIENSTVERLENERS, COBRANDED EN OF DE GELINKTE WEBSITEPARTNER VIA WELKE WE ONZE SERVICES VERLENEN ( GEZAMENLIJK TE NOEMEN DE “Mauritius Travel BV AFFILIATES”)GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID VAN, EN VERWERPEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ELKE FOUT  OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEID IN RELATIE TOT DE INFORMATIE EN OMSCHRIJVING VAN DE HOTEL, VLUCHT, AUTOHUUR, VERZEKERING EN ANDERE REISPRODUCTEN GETOOND OP DEZE WEBSITE ( INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE PRIJZEN, FOTO’S EN BEELDMATERIALEN, LIJST VAN HOTELFACILITEITEN, ALGEMENE PRODUCTOMSCHRIJVINGEN, ETC.). BOVENDIEN BEHOUDT Mauritius Travel BV UITDRUKKELIJK HET RECHT OM ELKE PRIJSFOUT TE CORRIGEREN OP ONZE WEBSITE EN OF OP LOPENDE RESERVERINGEN GEMAAKT ONDER DE INCORRECTE PRIJS. IN DERGELIJK GEVAL, ZULLEN WE U DE MOGELIJKHEID AANBIEDEN OM UW LOPENDE RESERVERING VAST TE HOUDEN TEGEN DE CORRECTE PRIJS OF, NAAR UW KEUZE, ZULLEN WE DE RESERVERING ANNULEREN ZONDER ENIGE KOSTEN.HOTELCLASSIFICATIES GETOOND OP ONZE WEBSITE ZIJN SLECHTS BEDOELD ALS ALGEMENE RICHTLIJNEN, EN DE Mauritius Travel BV COMPANIES EN DE Mauritius Travel BV AFFILIATES GEVEN GEEN GARANTIE OMTRENT DE NAUWKEURIGHEID EN CORRECTHEID VAN DE CLASSIFICATIES.DE Mauritius Travel BV COMPANIES, DE Mauritius Travel BV AFFILIATES EN DE Mauritius Travel BV DIENSTVERLENERS, GEVEN GEEN GARANTIES OMTRENT DE BESCHIKBAARHEID VAN SPECIFIEKE PRODUCTEN EN DIENSTEN. DE Mauritius Travel BV COMPANIES, DE Mauritius Travel BV AFFILIATES EN DE Mauritius Travel BV DIENSTVERLENERS KUNNEN WIJZIGINGEN EN VERBETERINGEN TOEBRENGEN AAN DEZE SITE OP ELK MOMENT.DE Mauritius Travel BV COMPANIES, DE Mauritius Travel BV AFFILIATES EN DE Mauritius Travel BV DIENSTVERLENERS MAKEN GEEN VOORSTELLING OMTRENT DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN AANWEZIG OP DEZE WEBSITE VOOR WELK DOEL DAN OOK, EN DE INSLUITING OF AANBOD VAN ELK PRODUCT OF DIENST OP DEZE WEBSITE VORMT GEEN ENKELE ONDERSCHRIJVING OF AANBEVELING VAN ZULKE PRODUCTEN OF DIENSTEN DOOR DE Mauritius Travel BV COMPANIES, DE Mauritius Travel BV AFFILIATES EN DE Mauritius Travel BV DIENSTVERLENERS. ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN ZOALS HET IS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE VORM DAN OOK. DE Mauritius Travel BV COMPANIES, DE Mauritius Travel BV AFFILIATES EN DE Mauritius Travel BV DIENSTVERLENERS VERWERPEN ALLE GARANTIES EN CONDITIES DAT DEZE WEBSITE, ZIJN SERVERS OF ELKE EMAIL VERZONDEN VAN DE Mauritius Travel BV COMPANIES, DE Mauritius Travel BV AFFILIATES EN /OF DE Mauritius Travel BV DIENSTVERLENERS VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.DE Mauritius Travel BV COMPANIES, DE Mauritius Travel BV AFFILIATES EN DE Mauritius Travel BV DIENSTVERLENERS VERWERPEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN CONDITIES MET BETREKKING TO DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NONINBREUKEN.DE VLIEGMAATSCHAPPIJEN, HOTELS EN ANDERE DIENSTVERLENERS WELKE REIZEN OF ANDERE DIENSTEN OP DEZE WEBSITE AANBIEDEN ZIJN ONAFHANKELIJKE PARTIJEN EN GEEN AGENTEN OF MEDEWERKERS VAN DE Mauritius Travel BV COMPANIES EN DE Mauritius Travel BV AFFILIATES.DE Mauritius Travel BV COMPANIES EN DE Mauritius Travel BV AFFILIATES ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ACTIES, HANDELINGEN, FOUTEN, VERZUIM, REPRESENTATIES, GARANTIES, INBREUKEN OF NALATIGHEDEN VAN DEZE NIET GELIEERDE DIENSTVERLENERS, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT VLIEGMAATSCHAPPIJEN EN HOTELS, OF VOOR ELKE PERSOONLIJKE LETSEL, DOOD, EIGENDOMSSCHADE OF ANDERE SCHADE OF KOSTEN RESULTEREND DAARUIT. DE Mauritius Travel BV COMPANIES EN DE Mauritius Travel BV AFFILIATES HEBBEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID EN ZULLEN GEEN RESTITUTIE VERLENEN IN GEVAL VAN ELKE VERTRAGING, ANNULERING, OVERBOOKING, STAKNG, FORCE MAJEURE OF ANDERE OORZAKEN BUITEN HUN DIRECTE CONTROLE, EN DE Mauritius Travel BV COMPANIES, DE Mauritius Travel BV AFFILIATES ACCEPTEREN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ADDITIONELE KOSTEN, VERZUIMEN, VERTRAGINGEN, REROUTINGS OF HANDELINGEN VAN OVERHEDEN OF INSTANTIES.ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN DE Mauritius Travel BV COMPANIES, DE Mauritius Travel BV AFFILIATES EN DE Mauritius Travel BV DIENSTVERLENERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG DIRECTE, INDIRECTE, STRAFFENDE, INCIDENTELE, SPECIALE OF DAARUITVOORVLOEIENDE SCHADES ALS GEVOLG VAN, OF OP ENIG WIJZE IN VERBAND STAANDE MET, UW TOEGANG TOT, HET TONEN VAN OF HET GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF MET EEN VERTRAGING OF ONBEKWAAMHEID, TONEN OF GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE ( INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, UW VERTROUWEN OP MENINGEN WELKE VERSCHIJNEN OP DEZE WEBSITE; ALLE COMPUTERVIRUSSEN, INFORMATIE, SOFTWARE, LINKED SITES, PRODUCTEN EN SERVICES VERKREGEN DOOR DEZE WEBSITE; OF OP EEN ANDERE WIJZE NIET IN STAAT OM TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT, HET GEBRUIKEN VAN OF TONEN VAN DEZE WEBSITE), GEBASEERD OP NALATIGHEID, CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERS, EN ZELFS ALS DE Mauritius Travel BV COMPANIES, DE Mauritius Travel BV AFFILIATES EN DE Mauritius Travel BV DIENSTVERLENERS GEWEZEN ZIJN OP DE MOGELIJKHEDEN VAN ZULKE SCHADES.Indien, ondanks de hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, de Mauritius Travel BV Companies, de Mauritius Travel BV Affiliates en of de Mauritius Travel BV dienstverleners van rechtswege aansprakelijk worden bevonden voor enige verlies of schade welke voortvloeit uit, of op enige wijze in verband staat met een van de bovengenoemde gebeurtenissen, dan zullen de Mauritius Travel BV Companies, de Mauritius Travel BV Affiliates en of de Mauritius Travel BV dienstverleners aansprakelijkheid in geen enkel geval hoger zijn dan euro 100,- ( een honderd euro).De beperking van aansprakelijkheid reflecteerd de risico allocatie tussen partijen. Als Mauritius Travel BV Companies op enig moment niet één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inroepen, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.In het geval dat een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden geschouwd, zonder de geldigheid van de andere bepalingen aan te tasten, tenzij de bepaling die nietig wordt verklaard essentieel en bepalend is.Elke omstandigheid van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van verplichtingen in deze voorwaarden die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht en vrijwaart de partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven.U gaat akkoord om de Mauritius Travel BV Companies, de Mauritius Travel BV Affiliates en of de Mauritius Travel BV dienstverleners, haar medewerkers, directive en agenten te vrijwaren van  en te verdedigen tegen elke mogelijke claim, verliezen, schades, straffen en overage kosten en uitgaves, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en financiele fees, opgeroepen door een derde partij ten gevolge van:(a) uw inbreuk op deze overeenkomst of documenten waarnaar hierin verwezen wordt(b) uw inbreuk op de wet of op rechten van derden of(c) uw gebruik van deze website.  

Artikel 7. Betalingen
De klant beseft dat wanneer de Mauritius Travel BV factuur niet volgens de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de factuur door de klant voldaan worden, de reis door Mauritius Travel BV, de vliegmaatschappij of het hotel geannuleerd kan worden.  

Artikel 8. Toepasselijk recht
Deze website wordt uitgevoerd door een Nederlandse rechtspersoon. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Arnhem, Nederland is bevoegd te oordelen over elk geschil voortvloeiend uit de interpretatie en / of uitvoering ervan.Gebruik van deze website is niet toegestaan in jurisdicties welke niet aan alle artikelen van deze overeenkomst werking geeft, inclusief, zonder beperking, dit artikel. U gaat akkoord dat er geen jointventure, partnership of werkgever/werknemer relatie bestaat tussen u en de Mauritius Travel BV Companies tengevolge van deze overeenkomst of het gebruik van deze website. Onze uitvoering van deze overeenkomst is onderhevig aan bestaande wetgeving, en niets in deze overeenkomst beperkt onze rechten om te handelen overeenkomstig wettelijke verzoeken of eisen inzake het uw gebruik van deze website.Inzoverre toepasselijk recht dit toestaat, gaat u akkoord dat u elke claim voorvloeiend uit het gebruik of toegang tot deze website binnen zes maanden na ontstaan van deze schade zult voorleggen aan Mauritius Travel BV. U gaat akkoord dat u na zes maanden na ontstaan van de claim geen claim meer zal indienen.Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen U en Mauritius Travel BV in relatie tot deze website en het overschrijft alle andere eerder gedane uitspraken of toezeggingen, hetzij schriftelijk of mondeling, gedaan door Mauritius Travel BV aan U.

Artikel 9. Software / Gebruikersvoorwaarden
De informatie, software, producten en diensten die op www.Mauritius Travel BV worden aangeboden kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Mauritius Travel BV kan op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen in de informatie op www.Mauritius Travel BV aanbrengen en doet dat regelmatig. In geen geval zal Mauritius Travel BV en / of de Dienstverleners aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte en / of gevolgschade die samenhangt met het gebruik van deze website of met vertraging of onmogelijkheid om de website te gebruiken.Elke software welke beschikbaar is gemaakt om te downloaden via deze website (‘Software”) is de copyrighted beschermd werk van Mauritius Travel BV Companies, de Mauritius Travel BV Affiliates en of de Mauritius Travel BV dienstverleners. Wij verlenen u, de klant, hierbij een beperkt, persoonlijk, niet overdraagbare licentie om de software te gebruiken voor het bekijken en gebruiken van deze website in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en voor geen enkele ander doel.Alle Software, inclusief, maar niet beperkt tot, alle HTML code en Active X controls aanwezig op deze website, is eigendom van Mauritius Travel BV Companies en wordt beschermd door auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht en internationale conventies. Elke kopie van de software is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot strenge civiele en strafrechtelijke straffen. Overtreders zullen worden vervolgd tot het maximum.ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, KOPIEREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF REDISTRIBUTIE IS TEN STRENGSTE VERBODEN.

Artikel 10. Privacy Policy
Mauritius Travel BV hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer je gegevens aan Mauritius Travel BV verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd. Je kunt deze inzien via www.cbpweb.nl Invullen van persoonsgegevens: Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren. Verzameling van persoonsgegevens: Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Mauritius Travel BV  verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heb je direct inzage. Verwerking van persoonsgegevens: Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens: Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kan je dit doen bij info@mauritiustravel.nl

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: info@Mauritiustravel.nl WijzigingenWij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 15 september 2021  
Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Mauritius Travel BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. COPYRIGHT Niets uit de uitgaven van Mauritius Travel BV mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.